Anneciğim, Türkler geliyor!

0
47
16. yüzyıl Avrupa’sı için istilâ tehdidi oluşturan barbar Türklerin suçbilimle ilgili etnik ve coğrafî araştırmalarda vahşet skalasında son sıralarda yer alması şaşırtıcıdır. Rivayet olunan odur ki bu topraklardan nadiren seri katil çıkar. Kulaktan dolma bilgilere göre, bu durumun nedeni biz Türklerin yakın, sıcak ve kucaklayıcı aile bağları ile mahallelerdeki -tecessüs denebilecek kadar iç içe- komşuluk ilişkileridir.

Coğrafî olarak açık arayla dünya seri katil çıkarma şampiyonu (2.743 adet ile tüm seri katillerin yüzde 76’sı) olan ABD ve ırksal olarak da Alman kökenli katillerin sayısal üstünlüğüyle kıyaslandığında Türkiye’nin çıkardığı psikopat seri katiller nicelik olarak esamisi okunmayacak kadar az sayıda görünse de, bu rakamlar gerçek durumu yansıtmaktan hayli uzaktır.

Galeri güncelleniyor…