AK Parti’den ‘mağdur istismarcısıyla evlensin’ önergesi

0

AK Parti, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 213’üncü maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Meclis’e önerge sundu.

Önerge, CHP ve MHP’li vekillerin itirazlarına rağmen ilk oylamada kabul edildi.

Muhalefet vekillerinin açık oylama talebi üzerine yapılan oylamada, 184 oyu bulamayan AK Parti önergesi, salı günü tekrar görüşülecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önerge üzerine yaptığı konuşmada, ilk etapta kanundan üç-dört bin kişinin yararlanıp tahliye olacağını bildirdi.

Önergenin tam metni şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

“(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”

ak_parti_onerge