AK Parti “Başkanlık” BDP “ikinci resmi dil” önerdi

5
Merit Hotels
Merit Hotels
Merit Hotels
Merit Hotels

anayasa_meclis_Yeni anayasa çalışmaları kapsamında Meclis’te grubu bulunan dört parti de yeni anayasa ile ilgili önerilerini TBMM Uzlaşma Komisyonu’na sundu.

Kısa bir başlangıç metni kaleme alan AK Parti, mevcut Anayasa’nın ilk iki maddesinin birleştirildiği öneride, “Atatürk milliyetçiliği” ifadesine yer vermiyor. Egemenlik” maddesinde “Türk milleti” ifadesini koruyan AK Parti, ”Türk milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır” ifadesine yer veriyor. “Başkanlık sistemi”ni de yeni anayasaya ekleyen AK Parti, yürütme yetkisinin “Başkan” tarafından kullanılmasını öneriyor.

CHP’nin önerisinde, mevcut Anayasa’daki devletin şekli ve Cumhuriyet’in nitelikleri önemli ölçüde korunuyor. Başlangıç metninde, ”Türkiye Cumhuriyeti Ahalisi”, ”Türk ulusu”, ”direnme hakkı” ifadelerine yer verildi. Değiştirilemez maddeleri aynen koruyan CHP, önerisinde ”İnkılap kanunlarının korunması”na da yer veriyor.

MHP önerisinde anayasanın ilk üç maddesini, ”değiştirilemeyecek hükümler” başlığı altında, mevcut şekliyle koruyor. AK Parti’nin aksine MHP yürütme görevi ve yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmesine yer veriyor.

BDP’nin yeni anayasa önerisinde başlangıç bölümü ”Biz Türkiye Halkı” ifadesiyle başlıyor. BDP, üçüncü maddedeki devletin resmi diliyle ilgili “Devletin resmi dili, Türkçedir. Türkiye halkının kullandığı diğer ana diller bölge meclislerinin kararıyla ikinci resmi dil olarak kullanılabilir” ifadesine yer veriyor. Yasama yetkisinin TBMM ile sınırlı kalmasını istemeyen BDP önerisinde, ”yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Bölge Meclisleri’ne aittir” ifadelerini kullanılıyor.